آشنایی با مفاهیم مالی

آکادمی زمان · ۱۳۹۹-۱۰-۱۸

ویژه کودکان 7 تا 12 سال

مبلغ سرمایه گذاری

پس از مشاوره اعلام میگردد

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: محدودیتی برای زمان در نظر نگرفتیم

سطح دشواری: مقدماتی

دسته‌بندی‌ها:

مربی دوره

آکادمی زمان
آکادمی زمان نویسنده

هدف آكادمي زمان، فراهم كردن محيطي است كه با يادگيري مهارتهاي ضروري براي همه افراد بخصوص كودكان و نوجوانان، مسير رسيدن به سعادت و ثروتمند شدن تسهيل پيدا كند. اين مهم با تلاش شما و پشتيباني و همراهي آكادمي زمان حتما امكانپذير هست. زمان را دریاب

آشنایی با مفاهیم مالی سطح مقدماتی

این بخش هیچ درس ندارد

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: محدودیتی برای زمان در نظر نگرفتیم

سطح دشواری دوره: مقدماتی

دسته‌بندی‌ها: