آشنایی با مفاهیم مالی

آکادمی زمان · ۱۳۹۹-۱۰-۱۹

ویژه عزیزان 13 تا 18 سال

مبلغ سرمایه گذاری

پس از مشاوره اعلام میگردد

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: محدودیتی برای زمان در نظر نگرفتیم

سطح دشواری: متوسط

دسته‌بندی‌ها:

مربی دوره

آکادمی زمان
آکادمی زمان نویسنده

هدف آكادمي زمان، فراهم كردن محيطي است كه با يادگيري مهارتهاي ضروري براي همه افراد بخصوص كودكان و نوجوانان، مسير رسيدن به سعادت و ثروتمند شدن تسهيل پيدا كند. اين مهم با تلاش شما و پشتيباني و همراهي آكادمي زمان حتما امكانپذير هست. زمان را دریاب

این دوره هیچ بخش ندارد

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: محدودیتی برای زمان در نظر نگرفتیم

سطح دشواری دوره: متوسط

دسته‌بندی‌ها: